ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการบำรุงผิวกายของไบโอโลจิค รีเซิร์ช, ฝรั่งเศส

ขั้นตอนการเตรียมผิว การอภิบาลผิวเต็มขั้นตอน
 
 
 
 
 
 
  Body Oils and Complexes

Complexe Anti-C

Complexe Anti-C

Result : exit la peau d'orange remplacée par une peau de pêche.
 

Product descriptions : le Complexe Anti-C (C comme cellulite) est un complexe végétal enrichi en extraits de lierre, de clématite et de reine des près, qui aident à diminuer l'effet cellulite. Ce soin tonifie, déstoke et stimule l'épiderme. Pour une action renforcée et un Result optimisé. Utiliser en alternance avec Complexe Anti-A.
 

Direction for use : appliquer le Complexe Anti-C en massage le matin et le soir sur les zones à traiter.
 


กลับ