40 ปีของความตั้งใจ..

ศ.ดร.อิวอง มาดามโจเสท และนพ.ฟิลิป อลูช เป็นนักชีววิทยา นักฟิซิโอเธอราปิส และแพทย์เฉพาะทางทั้ง 3 พ่อ-แม่-ลูก ได้ผสมผสานความรู้ ประสบการณ์และความรัก ได้เขียนประวัติศาสตร์แห่งวิสัยทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะของสกินแคร์
 
ไบโอโลจิค ริเซิร์ช ได้ก่อตั้งเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มแรกมีจุดหมายเพียงเป็นห้องวิจัยทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ Professionals ที่ไม่พอใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดขณะนั้น....ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เทคนิคและวิธีการของ ไบโอโลจิค รีเซิร์ช กลับมีชื่อเสียงในการรักษา และแก้ไขปัญหาผิว ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไม่น่าเชื่อ...เพราะไบโอโลจิค รีเซิร์ช ใช้ขั้นตอนและวิธีการตามหลักคลินิกทางการแพทย์ (Clinical Approach) เพื่อแก้ปัญหาผิว และเสริมสร้างผิวให้แข็งแรง... ซึ่งเราตั้งใจมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วที่จะใช้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์มีความเข้มข้นพอดี และมีความเป็นธรรมชาติสูงสุด ร่วมกับเทคนิควิธีการสมัยใหม่
 
น.พ.ฟิลิป อลูช เป็นแพทย์ด้านคลินิก ที่ชื่นชอบและยอมรับแนวปฏิบัติ ที่แตกต่างจากแนวทางและวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ที่บิดา-มารดา ได้ยึดเป็นแนวทางมาตั้งแต่ต้น และประมาณปี 2000 เป็นต้นมา นพ.ฟิลิป อลูช เริ่มเข้ามามีบทบาทในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนคุณพ่อ.... ศ.ดร.อิวอง พร้อมกับประสบการณ์ทางด้านอายุรกรรม (Internal medicine) ทำให้เขามองการรักษาและอภิบาลผิวเป็นลักษณะขององค์รวม (Holistic Approach) ที่ผิวเป็นอวัยวะที่มีความเชื่อมโยงกับอวัยวะอื่น ๆ ส่งผล และเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอีกทั้งประสพการณ์จากงานแพทย์ด้าน ไอซียู ทำให้เขามองเห็นปัญหาของการตอบสนองแบบเฉียบพลันของอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งผิวต่อความเครียด เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ไบโอโลจิค รีเซิร์ช มีประสิทธิภาพเชิงรักษาได้อย่างโดดเด่นที่สุด
กลับ