ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการดูแลผิวหน้าของไบโอโลจิค รีเซิร์ซ, ปารีส

ขั้นตอนการเตรียมผิว ขั้นตอนการรักษาผิว
 
 
 
 
 
 
 
    Quintessential Serums

Quintessential Serums

 
Sérum Amniotique E. Sérum Amniotique E.
 more info

Sérum Amniotique E.

Result : uniformise le teint.
 
Sérum Collagène Marin Sérum Collagène Marin
 more info

Sérum Collagène Marin

Result : raffermit, resserre les pores.
 
Sérum Collagène Natif Sérum Collagène Natif
 more info

Sérum Collagène Natif

Result : tonifie, resserre les pores.
 
Sérum Colostrum Pur Sérum Colostrum Pur
 more info

Sérum Colostrum Pur

Result : hydrate intensément.
 
Sérum Elastine Marine Sérum Elastine Marine
 more info

Sérum Elastine Marine

Result : lisse l'épiderme.
 
Sérum Elastine Pure Sérum Elastine Pure
 more info

Sérum Elastine Pure

Result : lisse l'épiderme.
Sérum Extraits Tissulaires Sérum Extraits Tissulaires
 more info

Sérum Extraits Tissulaires

Result : hydrate et revitalise.
 
Sérum Oligo-Protéines Marines Sérum Oligo-Protéines Marines
 more info

Sérum Oligo-Protéines Marines

Result : uniformise les teints asphyxiés.
 
Sérum Placenta Sérum Placenta
 more info

Sérum Placenta

Result : revitalise et tonifie.
 
Sérum Splénodermine Sérum Splénodermine
 more info

Sérum Splénodermine

Result : raffermit et tonifie.
 
Sérum VG Tensil Sérum VG Tensil
 more info

Sérum VG Tensil

Result : raffermit et tonifie.
Complexe Iribiol Complexe Iribiol
 more info

Complexe Iribiol

Result : rééquilibre et purifie.
 

กลับ