ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการบำรุงผิวกายของไบโอโลจิค รีเซิร์ช, ฝรั่งเศส

ขั้นตอนการเตรียมผิว การอภิบาลผิวเต็มขั้นตอน
 
 
 
 
 
 
 Boosters 

Boosters

 
Booster Minceur Booster Minceur
 more info

Booster Minceur

Result : destocker, éliminer  et augmenter  l’efficacité des actifs amincissants

Lift สำหรับผิวกาย Lift สำหรับผิวกาย
 more info

Lift สำหรับผิวกาย

Result : le corps est remodelé, la peau est régénérée et tonifiée.
 

 more info

gfdgfdgfdq


กลับ