ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการดูแลเส้นผมและหนังศรีษะของไบโอโลจิค รีเซิร์ซ, ปารีส

ขั้นตอนการเตรียมผิว การอภิบาลผิวเต็มขั้นตอน
 
 
 
 
 
 
Lotion Masque Shampooings Baume  Crème de Soin Hair & Scalp's Serum : Treatment Sérum de Finition
Lotion
Masque
Shampooings
Baume
Crème de Soin

Hair & Scalp's Serum : Treatment
Sérum de Finition

   
Preparation Stage : the hair has the same structure as face and body skin, but of course it has its own unique features.
Treatment Stage
The epidermis on the scalp is thicker and has hair bulbs"" which generously secrete sebum, the hair's natural protecting agent. Not only is the hair subjected to environmental aggressions but it is also damaged by the abrasive, tension-active agents contained in shampoos, add hair dyes, by heat from hair dryers, by asphyxiating hair gels, etc. Most hair problems are the result of an imbalance of the scalp pH. The scalp nourishes the hair bulb. Biologique Recherche has applied its know-how in skin care to hair care and produced a cutting edge range of products which restore (Preparation Stage) and then recondition (Treatment Stage) the scalp. The result is a full, shiny head of healthy hair. "
Hair Care Serums are formulations enriched with a selection of active ingredients chosen specially to treat the specific imbalances (devitalized hair, seborrheic scalp, etc.). The result is a full, shiny head of healthy hair.

กลับ