ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการดูแลผิวกายของไบโอโลจิค รีเซิร์ซ, ปารีส

ขั้นตอนการเตรียมผิว
การอภิบาลผิวเต็มขั้นตอน
 
 
 
 
 
 
การเตรียมผิว Body wraps Boosters Lotions  Ionisables Body Oils and Complexes ครีมบำรุง
Preparations
for the Epidermis

Body Wraps
Boosters
Lotions for use
with Iontophoresis

Body Oils
and Complexes

Body Creams

   
ขั้นตอนการเตรียมผิว : การทำความสะอาดผิว และการกำจัดสารพิษออกจากเนื้อเยื่อผิว เป็นขั้นตอนที่สำคัญเบื้องต้นของการเตรียมผิวให้มีความพร้อม เพื่อรับการบำรุง แก้ไข และฟื้นฟูเนื้อเยื่อผิวให้มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และสมดุลตามธรรมชาติ
การอภิบาลผิวเต็มขั้นตอน : ผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นในการ ฟื้นฟู แก้ไขและบำรุงผิวกายให้เนื้อเยื่อผิวกลับคืนสู่ความอ่อนเยาว์ ให้สวยใส ตึง กระชับ

ผิวชั้นนอกมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือช่วยปกป้องอวัยวะภายในและป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ระบบต่างๆภายในร่างกายแต่ผิวกายของคนจำนวนมากกลับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสุขภาพผิวที่ดี สวยสมบูรณ์เท่าที่ควร อาจเป็นเพราะมีเสื้อผ้าปกปิดไว้คนทั่วไปอาจคิดว่าไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลทั้งๆที่ในความเป็นจริงผิวกายต้องได้รับการดูแลให้ดีที่สุดเช่นกัน เพราะปริมาณต่อมน้ำมันที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อผิวกายเพื่อทำความชุ่มชื่นกลับมีจำนวนน้อยยกเว้นบริเวณแผ่นหลังตอนบนและบริเวณทรวงอกตอนบนที่มีจำนวนต่อมน้ำมันมากขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ความแข็งแรงของการเกาะเกี่ยวกันของเนื้อเยื่อผิวหนัง ในคนสูงอายุกลับเกาะเกี่ยวกันอย่างหลวมๆมากขึ้นตลอดทั้งการผลัดเปลี่ยนเซลล์และการสร้างเซลล์ผิวใหม่ก็มีอัตราที่ช้าลงในผิวของคนสูงอายุ ซึ่งสรุปโดยรวมคุณภาพของเนื้อเยื่อผิวกายเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นและความตึงตัวตลอดเวลาเมื่อมีอายุมากขึ้นดังนั้นBiologique Recherche ประเทศฝรั่งเศสจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการอภิบาลแก้ไขฟื้นฟู และบำรุงผิวกายให้เนื้อเยื่อผิวกลับคืนสู่ความอ่อนเยาว์ ให้สวยใส ตึง กระชับ อีกครั้ง

ขั้นตอนการทรีทเมนท์ที่สำคัญนี้ จะทำให้ผิวกลับมาสมดุลย์ มีสุขภาพที่ดี มีนำ้มีนวล ดูเต่งตึงและดูอ่อนกว่าวัย

กลับ